Rekrutacja dla nauczycieli do Projektu

Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli na kursy: 1. Druk 3D w technologii FDM, 2. Tworzenie aplikacji mobilnych, 3. Spawanie i pomiary światłowodów, 4. Uprawnienia do wykonywania lotów dronami BVLOS, 5. Kurs chromatografii gazowej, 6. Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele zainteresowani proszę o zgłoszenie do S. Thom lub D. Augustyniak. Rekrutacja trwa do 25.11.2022 r.

Realizacja projektu – stan z 12.05.2022 – ZST

Miło nam poinformować o ukończeniu I etapu prac. Wczoraj zostały wysłane do Wydziału Funduszy Europejskich dokumenty pozwalające rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawców na dostawę sprzętu. Dostawy są podzielone ze względu na ich typ i przeznaczenie: 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i robotycznych oraz kas fiskalnych – jest to największy przetarg, tzw. Unijny, który będzie trwał najdłużej – składa się […]

Realizacja projektu – stan z 12.05.2022 – ZSG-H

Miło mi poinformować o ukończeniu I etapu prac. Wczoraj zostały wysłane do Wydziału Funduszy Europejskich dokumenty pozwalające rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawców na dostawę sprzętu. Dostawy są podzielone ze względu na ich typ i przeznaczenie: 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i robotycznych oraz kas fiskalnych – jest to największy przetarg, tzw. Unijny, który będzie trwał najdłużej – składa się […]

Rekrutacja na staż ZSG-H

Trwa rekrutacja na staż uczniowski. Zainteresowani pełnoletni uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum żywienia i usług gastronomicznych powinni wypełnić i dostarczyć do koordynatora szkolnego następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów ZSG-H Formularz rekrutacyjny dla uczniów technikum Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla uczniów Wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Wypełnione dokumenty muszą być […]

Rekrutacja na staż ZST

Trwa rekrutacja na staż uczniowski. Zainteresowani uczniowie technikum analitycznego, informatycznego i programistycznego powinni wypełnić i dostarczyć do koordynatora szkolnego następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów ZST Formularz rekrutacyjny na staż uczniowski Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla uczniów Wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Wypełnione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia oraz rodzica (w […]

Koordynatorzy szkolni

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: p. Katarzyna Okleja W Zespole Szkół Rolniczych: p. Elżbieta Dolińska W Zespole Szkół Technicznych: p. Dominik Augustyniak i p. Sławomir Thom Koordynatorzy szkolni wiedzą wszystko na temat projektu i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. To oni też prowadzą rekrutację na staże i kursy.

Wystartował Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”

Niezmiernie miło nam poinformować, że udało się doprowadzić do podpisania umowy w dniu 31.03.2022r. o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” Nr RPKP.10.02.03-04-003/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W projekcie tym przewidziano […]