Realizacja projektu – stan z 12.05.2022 – ZSG-H

Miło mi poinformować o ukończeniu I etapu prac. Wczoraj zostały wysłane do Wydziału Funduszy Europejskich dokumenty pozwalające rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawców na dostawę sprzętu. Dostawy są podzielone ze względu na ich typ i przeznaczenie: 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i robotycznych oraz kas fiskalnych – jest to największy przetarg, tzw. Unijny, który będzie trwał najdłużej – składa się […]

Rekrutacja na staż ZSG-H

Trwa rekrutacja na staż uczniowski. Zainteresowani pełnoletni uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych technikum żywienia i usług gastronomicznych powinni wypełnić i dostarczyć do koordynatora szkolnego następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów ZSG-H Formularz rekrutacyjny dla uczniów technikum Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla uczniów Wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Wypełnione dokumenty muszą być […]