Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

  • Rekrutacja dla nauczycieli do Projektu

    Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli na kursy: 1. Druk 3D w technologii FDM, 2. Tworzenie aplikacji mobilnych, 3. Spawanie i pomiary światłowodów, 4. Uprawnienia do wykonywania lotów dronami BVLOS, 5. Kurs chromatografii gazowej, 6. Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele zainteresowani proszę o zgłoszenie do S. Thom lub D. Augustyniak. Rekrutacja trwa do 25.11.2022 r.


  • Realizacja projektu – stan z 12.05.2022 – ZST

    Miło nam poinformować o ukończeniu I etapu prac. Wczoraj zostały wysłane do Wydziału Funduszy Europejskich dokumenty pozwalające rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawców na dostawę sprzętu. Dostawy są podzielone ze względu na ich typ i przeznaczenie: 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i robotycznych oraz kas fiskalnych – jest to największy przetarg, tzw. Unijny, który będzie…


  • Rekrutacja na staż ZST

    Trwa rekrutacja na staż uczniowski. Zainteresowani uczniowie technikum analitycznego, informatycznego i programistycznego powinni wypełnić i dostarczyć do koordynatora szkolnego następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów ZST Formularz rekrutacyjny na staż uczniowski Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla uczniów Wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Wypełnione dokumenty muszą być podpisane…